BACA GAZI ÖLÇÜMÜ

BACA GAZI ÖLÇÜMÜ

Baca Gazı Ölçümleri ve Raporlandırma

 • Yanma Gazları ölçümü (O2, CO, CO2, SO2, NOX’ler (NO Ve NO2)) 
 • İslilik Tayini 
 • Toz Tayini 
 • Gaz Debisinin, Sıcaklık, Hız ve Nem Yüzdesinin Tayini 
 • Uçucu Organik Buhar ve Gazların (VOC) Örneklemesi ve Tayini 
 • Klor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini 
 • Flor Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini
 • Formaldehit Emisyonlarının Örneklemesi ve Tayini 
 • Hidrojen sülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini
 • Sülfürik Asit (H2SO4) Örneklemesi ve Tayini 
 • Kükürt dioksit (SO2), Kükürt tirioksit (SO3)Örneklemesi ve Tayini 
 • TOC (Toplam Organik Karbon) Ölçümü
 • Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V) 
 • PCDD/PCDF Örneklemesi
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Örneklemesi ve Tayini
 • Deneme Yakması Ölçümleri

 İmisyon (Baca Gazı Ölçümü) Ölçümleri ve Raporlandırma

 • Ortam Havasında ve Askıda Partikül Madde Tayini
 • Ortam Havasında Çöken Toz Tayini
 • Pasif Örnekleme Metodu ile(NO2,SO2, O3, HF, HCl, NH3, VOC, BTEX) Tayini
 • Çöken Tozda Ağır Metal Tayini(Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn
 • PM10 İçerisinde Ağır Metal Tayini (Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,Ni, Pb, Sb, V, Zn)

Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları

 • Uluslararası Geçerliliği Olan Kısa ve Uzun Vadeli Modelleme (IMMI, Aermod, EPA ISCST) Çalışmaları ve Raporlandırma İşlemleri.


  Baca Gazı Ölçümü , Baca Gazı Ölçüm Testi, Baca Gazı Ölçümü Nedir?, Baca Gazı Nasıl Ölçülür, Hava Kalitesi Hacmi, Baca Gazı Ölçümü Kocaeli, Baca Gazı Ölçümü Tekirdağ, Baca Gazı Ölçümü İstanbul, Baca Gazı Ölçümü Kocaeli, Emisyon, Hava Kalitesi, Baca Gazı Ölçüm Belgesi, Baca Gazı Laboratuvarı, Baca Gazı Ölçüm, İmisyon Ölçüm, Emisyon Ölçüm, Emisyon, İmisyon, Emisyon Ölçümü, Baca Gazı Ölçümleri, Hava Kalitesi Ölçümleri Tekirdağ, Hava Kalitesi Ölçümleri, Kocaeli Emisyon Ölçümleri, Kocaeli İmisyon Ölçümleri, Kocaeli Emisyon Analizi, Kocaeli Emisyon, Gebze Emisyon Ölçümü, Baca Gazı Ölçüm Laboratuvarı, İmisyon Ölçüm Laboratuvarı, Emisyon Ölçümü Kocaeli, Emisyon Ölçümleri, Baca Gazı Ölçüm Raporu